DARBUOTOJO IR DARBDAVIO INTERESŲ DERINIMAS NUTRAUKIANT DARBO SUTARTĮ LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE

Kristina Ambrazevičiūtė

Santrauka


Tinkamas darbo sutarties nutraukimo pagrindų reglamentavimas užtikrina darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą ir atitinkamai darnų darbo rinkos veikimą. Įstatymų leidėjas Darbo kodekse įtvirtindamas darbo sutarčių nutraukimo pagrindus gana išsamiai reglamentuoja darbuotojo ir darbdavio teises bei pareigas darbo santykių nutraukimo procese. Visgi įstatyminis reglamentavimas nėra pakankamas užtikrinti praktinį Darbo kodekse įtvirtintų darbo sutarčių nutraukimo instituto normų įgyvendinimą. Šioje srityje itin svarbus įstatyminį
reglamentavimą patikslinantis ir papildantis teisminis reguliavimas. Šiame straipsnyje nagrinėjama teismų praktika, susiformavusi per pirmąjį Darbo kodekso galiojimo dešimtmetį sprendžiant darbuotojų ir darbdavių ginčus dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, suėjus darbo sutarties terminui, darbuotojo pareiškimu bei darbdavio iniciatyva, tiriamos teismų nustatytos papildomos konkrečių darbo sutarties nutraukimo pagrindų taikymo sąlygos ir jų atitiktis teisėtiems darbuotojo ar darbdavio interesams. Apibendrinant tiriamo laikotarpio teismų praktiką daroma išvada, kad teismai suformavo ne vieną reikšmingą precedentą, nustatantį papildomas konkrečių darbo sutarties nutraukimo pagrindų sąlygas. Pabrėžtina, kad teismų sukurtos taisyklės nesureikšmina vienos kurios darbo sutarties šalies interesų.

Raktiniai žodžiai


Darbo sutartis, darbo sutarties nutraukimas, darbdavys, darbuotojas; įspėjimas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-15-22-1-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195