Kai kurie dvaro teisės ir jos koncepcijos bruožai Lietuvoje

Alfonsas Vaišvila

Santrauka


Dvarų teisė Vakaruose pradėjo formuotis nuo XI amžiaus dvaro papročiui transformuojantis į rašytinę dvaro teisę1. Lietuvoje dvaro teisės formavimosi pradžia sietina su procesais, prasidėjusiais kaime po 1557 m. Valakų reformos, kai pagilėjo baudžiava, o santykiai tarp dvaro ir baudžiavinių valstiečių ėmė įgauti griežtesnį norminį apibrėžtumą. Straipsnyje pristatoma Lietuvoje plėtota dvaro teisė kaip santykinai savarankiška teisės sistema ir jos koncepcija, nurodant pagrindus, dėl kurių dvaro kuriamos elgesio taisyklės laikytinos teisės normomis, taip pat dvaro teisės šaltinius, išreiškimo formas, atskleidžiama jos istorinė misija, kuri autoriaus laikoma svarbesne už valstybės statutinės teisės sistemą. Kartu pabrėžiama dvaro teisės principinio santykio su statutine teise svarba dvaro kuriamų elgesio taisyklių teisiškumui susiformuoti.

Raktiniai žodžiai


dvaro teisė; steigiamosios dvaro iniciatyvos; dvaro teisės koncepcija; pagrindai dvaro kuriamas elgesio taisykles laikyti teisės normomis; dvaro teisės aktų rūšys; dvaro teisės išskirtinis vaidmuo

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195