VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONFIDENCIALUMO REIKALAVIMAI: KONKURENCIJOS UŽTIKRINIMO IR TEISĖS Į GYNYBĄ PUSIAUSVYRA

Dainius Kenstavičius

Santrauka


Straipsnyje analizuojami konfidencialumo viešųjų pirkimų procedūrų ir iš jų kylančių teisminių ginčų metu reikalavimai. Pusiausvyra tarp reikalavimų užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei veiksmingą teisinę gynybą yra viešųjų pirkimų konfidencialumo reikalavimų taikymo pagrindas. Tačiau nustatyti minėtų principų pusiausvyrą nėra paprasta. Veiksmingos teisinės gynybos principas suponuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūros metu tiekėjui turi būti leista veiksmingai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą ir susipažinti su reikalinga informacija, užtikrinant bylos faktinių aplinkybių ištyrimą ne formaliai, bet iš esmės. Tuo tarpu konkurencijos apsaugai numatoma, kad tiekėjui negali būti atskleista kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, t. y. konfidenciali informacija. Straipsnyje daroma išvada, kad tiekėjų pasiūlymuose esančios informacijos slaptumas vis dėlto yra išimtinė, bet ne bendro pobūdžio nuostata.

Raktiniai žodžiai


viešieji pirkimai, konfidencialumas, konkurencija, veiksminga teisinė gynyba.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-15-22-2-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195