DELIKTINĖS IR SUTARTINĖS ATSAKOMYBĖS KONKURENCIJOS SPRENDIMO BŪDAI

Evelina Ivanauskienė

Santrauka


Straipsnyje pateikiama deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sąvoka, pristatomi pagrindiniai doktrinoje nurodomi ir užsienio valstybėse taikomi deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo būdai, t. y. įstatymo konkurencija, reikalavimo konkurencija ir reikalavimo normų konkurencija. Straipsnyje nurodomas šių konkurencijos sprendimo būdų pagrindimas, taip pat identifikuojami didžiausi trūkumai. Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimas yra pagrįstas tuo, kam esant konkrečiai situacijai yra suteikiama pirmenybė: nukentėjusiojo asmens apsaugai, suteikiant jam teisę reikšti reikalavimą dėl deliktinės atsakomybės taikymo, ar sutarties laisvės ir sutarties privalomumo principams, pagrindžiant sutarčių teisės ir atitinkamai sutartinės atsakomybės viršenybę. Nacionalinės doktrinos ir teismų praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad Lietuvoje, net ir esant aiškiai išreikštai konkurencijos negalimumo pozicijai, vis dėlto nėra bendro ir konceptualiai pagrįsto deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencijos sprendimo. Ryškėja tendencija konkurencijos situacijai taikyti įstatymo konkurencijos sprendimo būdą, prioritetą teismo iniciatyva suteikiant deliktinei atsakomybei, ar net reikalavimo normų konkurencijos sprendimo būdą.

Raktiniai žodžiai


deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija, reikalavimo konkurencija, reikalavimo normų konkurencija, sutartinė atsakomybė, deliktinė atsakomybė.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-15-22-2-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195