Teisė į advokato ir kliento bendravimo konfidencialumą ES konkurencijos teisės pažeidimų tyrimų metu: advokato statuso aspektas

Justina Nasutavičienė

Santrauka


Teisė į advokato ir kliento bendravimo paslaptį (profesinė paslaptis) šiame straipsnyje nagrinėjama ir suprantama kaip taisyklė, pagal kurią teisminiuose ar administraciniuose procesuose negali būti reikalaujama atskleisti tam tikro advokato ir kliento bendravimo turinio; jei be kliento sutikimo toks turinys atskleidžiamas, jis negali būti laikomas įrodymu procese. Draudimas atskleisti tokio bendravimo turinį pripažįstamas esminiu elementu siekiant užtikrinti kliento galimybę atvirai bendrauti su advokatu taip užtikrinant teisinės pagalbos veiksmingumą. Teisė į advokato ir kliento bendravimo paslaptį yra susijusi su keliais Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos straipsniais. Europos Žmogaus Teisių Teismas laiko, kad kaltinamojo teisės bendrauti su advokatu nedalyvaujant trečiajam asmeniui ribojimas neatitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies c punkto, kuris įtvirtina teisę gintis pačiam arba padedant savo paties pasirinktam gynėjui arba, jei asmuo neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti ir, kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti advokato pagalbą, reikalavimų. Toks advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo reikalavimas taip pat susijęs su Konvencijos 8 straipsniu, kuris suteikia teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas. Europos Žmogaus Teisių Teismo nuomone, atsižvelgiant į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos tikslus, nėra jokio skirtumo, ar klientui atstovaujantis asmuo yra praktikuojantis advokatas, ar ne. Tuo tarpu Europos Sąjungos Teisingumo Teismas bylose dėl Europos Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimų pripažįsta, kad advokato ir kliento bendravimo konfidencialumo paslaptis taikytina tik dokumentams su advokatu, kuris nedirba kaltinamoje įmonėje pagal darbo sutartį. Kai profesinės paslapties apsauga nėra pripažįstama ES konkurencijos teisės pažeidimu kaltinamos įmonės korespondencijai gynybos klausimais su jos teisės skyriaus personalu, keltinas klausimas, ar tokiu atveju tinkamai užtikrinama tokių įmonių teisė į advokato ir kliento bendravimo konfidencialumą.

Raktiniai žodžiai


advokato ir kliento bendravimo konfidencialumas; profesinė paslaptis; ES konkurencijos teisė; Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195