Politinių partijų finansavimo teisinio reguliavimo prigimtis: viešosios ir privatinės teisės sąveika

Vaidas Jurkevičius

Santrauka


Straipsnyje pristatomas politinių partijų finansavimo teisinio reglamentavimo prigimties dvilypiškumas. Nors paprastai politinių partijų finansavimas yra suprantamas kaip išimtinai viešosios teisės institutas, šiame darbe atskleidžiama, kad politinių partijų turto įgijimo neatlygintinai (finansavimo) santykiai taip pat gali būti priskirti privatinės teisės reguliavimo dalykui. Vertinant politinių partijų finansavimą ne tik per viešosios, bet ir privatinės teisės prizmę, atsiranda prielaidos taikyti visai kitus, nei įprasta, šių santykių reglamentavimo principus. Jais šiame straipsnyje remiamasi analizuojant konkrečius su politinių partijų finansavimu susijusius praktinius klausimus, tarp kurių ir nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis juridiniams asmenims uždrausta, o fiziniams asmenims apribota teisė neatlygintinai perleisti turtą politinėms partijoms.

Raktiniai žodžiai


politinės partijos; politinių partijų finansavimas; politinių partijų finansavimo teisinis reglamentavimas; turtiniai politinių partijų santykiai; išorinis politinių partijų finansavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195