Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimas tarptautiniuose teismuose

Inga Daukšienė

Santrauka


Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės koreliacija neišvengiama ir tai sukelia aktualių teorinio bei praktinio pobūdžio problemų. Viena iš jų – Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir tarptautinių teismų jurisdikcijos atskyrimo problema. Pastaruoju metu šis klausimas tampa ypač aktualus ir tai susiję su vis ryškesniu Europos Sąjungos vaidmeniu tarptautinėje arenoje. ES yra prisijungusi prie daugelio tarptautinių sutarčių, dalis jų numato atskiras ginčų sprendimo institucijas, kurioms suteikta kompetencija spęsti ginčus, kylančius dėl tokių susitarimų aiškinimo ir taikymo. Tačiau pagal ES teisę išimtiniai įgaliojimai aiškinti ES teisės normas suteikti ESTT. Teismas yra nustatęs ir savo išimtinius įgaliojimus aiškinti tas mišrių sutarčių nuostatas, dėl kurių Sąjunga turi kompetenciją. Taigi galėtume teigti, kad valstybės narės visus tarpusavio ginčus, kylančius iš ES teisės, įskaitant ir mišrios sutarties nuostatas, dėl kurių Sąjunga turi kompetenciją, privalo spręsti ESTT. Todėl jų kreipimasis į kitą tarptautinį teismą (arbitražą) pažeistų išimtinius ESTT įgaliojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau tekste – SESV) 344 straipsnį, o tai galėtų inspiruoti Europos Komisiją pradėti ginčo sprendimo procedūrą ESTT pagal SESV 258 straipsnį.

Raktiniai žodžiai


ESTT išimtinė jurisdikcija; ES teisės aiškinimas; tarptautinių teismų jurisdikcija dėl ES teisės

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195