Sisteminis požiūris į lyginamąsias kriminologijos studijas: konceptualūs klausimai

Sergiy Nezhurbida

Santrauka


Taikant sisteminį požiūrį, straipsnyje yra siekiama įvertinti konceptualių sistemos metodų taikymo galimybes lyginamosios kriminologijos tyrimuose bei studijose.
Straipsnis grindžiamas kriminologijos (ir lyginamosios kriminologijos) kaip tarpdisciplininio mokslo pagrindų analize, taip pat apibrėžiamas sistemų analizės taikymo pagrįstumas lyginamosios kriminologijos studijose. Autorius teigia, kad iš esmės bet kuris šiuolaikinis mokslas vystosi sistemų teorijos pagrindu. Mokslinės literatūros analizė leido autoriui padaryti apibendrintas išvadas, kad sisteminis metodas buvo/yra taikomas politinių sistemų, teisės sistemų, baudžiamosios teisės sistemų, baudžiamojo teisingumo sistemų, pataisos sistemų ir kitų sistemų tyrimuose. Įvertinęs duomenis, kad sistemų teorija, kaip vienas iš mokslinių požiūrių, padarė esminę įtaką kriminologijai, autorius teigia, kad sisteminis požiūris kriminologijoje tampa būtinu šio mokslo metodu.
Atsižvelgdamas į tris pagrindines sisteminio požiūrio prielaidas, autorius, atlikęs giluminę sistemų kriminologijoje analizę „sistemų teorijos“ požiūriu, pagrindžia „kriminologinių sistemų“ egzistavimą. Straipsnyje teigiama, kad kriminologijos sistemos apibrėžimas bei tokio apibrėžimo bruožai leidžia formuluoti bendrą sistemų koncepciją, o minėtųjų bruožų išskyrimas valstybės mastu sudaro prielaidas „nacionalinės kriminologijos sistemos“ formulavimui. Taip pat autorius, nustatęs sąveikos ryšius tarp kriminologijos sistemos ir atskirų jos elementų, teigia, kad egzistuoja tokie „kriminologijos sistemos“ elementai kaip „kriminologinė perspektyva“,„kriminologinė teisėkūra“, „kriminologinė praktika“, „kriminologinis saugumas“.

Raktiniai žodžiai


sistema; kriminologinė sistema; nacionalinė kriminologinė sistema; kriminologinė perspektyva; kriminologinė teisėkūra; kriminologinė praktika; kriminologinis saugumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195