MEDIACIJOS TAIKYMAS GINČUOSE TARP SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR PACIENTŲ

Egidijus Langys, Agnė Tvaronavičienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos mediacijos taikymo ginčuose tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų ar jų artimųjų galimybės Lietuvoje. Aptarus priežastis, kodėl pacientai kreipiasi į teismus, esamą pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų ginčų sprendimo tvarką, kalbama apie mediacijos taikymo tokiuose ginčuose naudą. Be kita ko, straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kokią reikšmę turi atviras įvykio atskleidimas ir ginčo šalių tarpusavio komunikacija sprendžiant pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų nesutarimus, analizuojami užsienyje atliktų empirinių tyrimų rezultatai, įrodantys mediacijos taikymo veiksmingumą šios kategorijos ginčuose. Taip pat yra nagrinėjamos mediacijos taikymo perspektyvos Lietuvoje ir rekomenduojama keisti esamą įstatyminį tokių ginčų ikiteisminio sprendimo reguliavimą, įtraukiant mediacijos taikymą tam, kad tarpusavio konfliktą šalys turėtų galimybę bandyti spręsti bendraudamos, išsakydamos viena kitai priekaištus tiesiogiai, drauge ieškodamos galimų alternatyvių sprendimo variantų, kas sudaro prielaidas susipriešinimo mažėjimui ir normalių tarpusavio santykių atkūrimui.

Raktiniai žodžiai


mediacija, sveikatos priežiūros įstaiga, pacientas, ginčai tarp sveikatos priežiūros įstaigos ir paciento.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-16-23-1-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195