PROCESAS EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISME: BENDRIEJI ASPEKTAI

Inga Jablonskaitė-Martinaitienė, Natalija Točickienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami bendrieji proceso Europos Sąjungos tarnautojų teisme aspektai. Jame apžvelgiami tokį procesą reglamentuojantys dokumentai ypatingą dėmesį skiriant pagrindiniam procesiniam dokumentui – šio teismo Procedūros reglamentui, kurio nauja redakcija įsigaliojo 2014 m. spalio 1 d. ir atspindi per pastaruosius metus Sąjungos teismų vykdytą procesinių teisės normų reformą. Straipsnyje analizuojami konkretūs šio teismo taikomoms procesinės teisės normoms įtakos turėję išorės ir vidaus veiksniai. Nagrinėjamos proceso Tarnautojų teisme prielaidos ir įvardijami dvipakopės (ikiteisminė procedūra ir teismo procesas) sistemos ypatumai bei trūkumai. Atskira dalis skirta įprastai proceso Tarnautojų teisme eigai: rašytinei ir žodinei proceso Tarnautojų teisme dalims. Kiek tai susiję su rašytine proceso dalimi, ypatingas dėmesys skiriamas bendrai taikomai vieno pasikeitimo pareiškimais taisyklei, visų pirma pagrįstai siekiu sutrumpinti teismo proceso trukmę. Keliamas klausimas, ar vieno pasikeitimo pareiškimais taisyklės taikymas visuomet pagrįstas ir ar visais atvejais leidžia sutrumpinti proceso trukmę. Kiek tai susiję su žodine proceso dalimi, visų pirma analizuojamas teismo posėdžio institutas. Atskirai aptariamas teismo posėdžio svarbos Tarnautojų teismo nagrinėjamose bylose klausimas.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos tarnautojų teismas, procesas Tarnautojų teisme, Procedūros reglamentas, ikiteisminė procedūra, rašytinė proceso dalis, žodinė proceso dalis.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-16-23-1-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195