TARPTAUTINĖS MUITŲ TEISĖS ŠALTINIŲ TAIKYMO PROBLEMOS LIETUVOS TEISINĖJE SISTEMOJE

Gediminas Valantiejus

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės muitų teisės šaltinių, kaip tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės, teisinė prigimtis bei jų reglamentavimo sistemos formavimosi ypatumai, vystymosi tendencijos ir probleminės sritys. Remiantis besiformuojančia tarptautinių ir nacionalinių teismų ir kitų ginčus nagrinėjančių institucijų praktika atskleidžiami aktualūs tarptautinės bei ES ir nacionalinės muitų (muitinės) teisės santykio klausimai, analizuojama atskirų tarptautinės muitų teisės šaltinių taikymo specifika. Akcentuojama, jog šiuolaikinėmis sąlygomis muitai transformavosi iš valstybių suverenios ekonominės politikos vykdymo instrumento iki tarptautinės teisės reguliuojamo instituto. Kartu parodoma, kaip muitų tarptautinio teisinio reguliavimo sistemos susiformavimas sukelia naujas teisines problemas, susijusias su tarptautinės ekonominės teisės šaltinių taikymu nacionalinės teisės sistemoje, atskirų tarptautinės teisės šaltinių bei Europos Sąjungos muitų teisės tarpusavio kolizijomis.

Raktiniai žodžiai


tarptautinė prekyba, muitai, tarptautinė muitų teisė, Pasaulio Prekybos Organizacijos susitarimai, Suderintos Sistemos konvencija, preferenciniai prekybos susitarimai, Sąjungos muitinės kodeksas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-17-24-1-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195