KONTRABANDOS IR MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ AR PRODUKCIJOS GABENIMO NUSIKALTIMAI: KAI KURIE BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO TRŪKUMAI IR TOBULINIMO GALIMYBĖS

Kristupas Vasiliauskas

Santrauka


Autorius straipsnyje nagrinėja kai kurias kontrabandos, muitinės apgaulės, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos nusikaltimų atribojimo, jų reglamentavimo nacionalinėje ir Europos Sąjungos muitų teisėje santykio problemas. Pirmiausia keliama abejonė dėl šių veikų tinkamo reglamentavimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Autoriaus nuomone, įstatyme netinkamai apibrėžtos muitinės apgaulės ir neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos nusikalstamos veikos, daroma išvada, kad šių nusikaltimų reglamentavimas Lietuvos baudžiamajame įstatyme nėra suderintas nei su Sąjungos muitinės kodekso, nei su Bendrijos muitinės kodekso normomis. Po to straipsnyje autorius apžvelgia kai kurias šių nusikaltimų atribojimo, kvalifikuojant veikas, problemas, su kuriomis susiduriama teismų praktikoje. Apibendrinus tiek Lietuvos ir kai kurių užsienio valstybių baudžiamuosius kodeksus, tiek Lietuvos teismų praktiką, daroma išvada, kad dabartinis šių nusikaltimų teisinis reguliavimas Lietuvos Respublikoje nėra sistemingas, o atotrūkis tarp administracinės ir baudžiamosios atsakomybės nėra tolygus atitinkamų teisės pažeidimų pavojingumo laipsniui. Todėl, atsižvelgiant į straipsnyje padarytas išvadas, pabaigoje siūloma keisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius iš esmės, ne tik juos suderinant su Europos Sąjungos teisės aktais, bet ir mažinant esamą atotrūkį tarp administracinės ir baudžiamosios atsakomybės už šias veikas.

Raktiniai žodžiai


kontrabanda, muitinės apgaulė, neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos, tranzitas, eksportas, reeksportas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-17-24-1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195