Jurdinio asmens veiklos tyrimo prigimtis pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą

Agnė Tikniūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamas klausimas, ar 2001 CK numatytas juridinio asmens veiklos tyrimo instrumentas gali būti akcininkų valia atšauktas – įmonės steigimo dokumentuose ar akcininkų sutartyje. Autorės nuomone, atsakymas į šį klausimą yra neigiamas. Nors expressis verbis CK nepasakyta, kad teisė inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą yra imperatyvi, tačiau ir normų formuluotės, nenumatančios išimčių, bei normų, skirtų viešojo intereso gynimui, gausa, pagrindžia prielaidą, kad teisė inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą yra imperatyvi. Taip pat šią prielaidą pagrindžia ir įstatymų leidėjo tikslai – ta aplinkybė, kad JA tyrimo reguliavimą CK rengėjai perėmė iš Nyderlandų, o šio instituto imperatyvus pobūdis Nyderlandų teisėje nekelia abejonių. Nyderlandų CK normos, reglamentuojančios akcininko teisę inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą (inquiry procedure) yra imperatyvios.Tiesioginis juridinio asmens veiklos tyrimo tikslas – dalyvių prašymu (tam tikrais atvejais – ir kitų suinteresuotų asmenų) išanalizuoti JA valdymo tinkamumą ir koreguoti trūkumus teismui suteiktomis priemonėmis. Lietuvos teismų praktika, nenutoldama nuo Komentaro teksto, ne kartą pakartojo, kad netinkama juridinio asmens veikla yra netinkama juridinio asmens valdymo organų ar / ir jų narių veikla. Ji suprantama kaip CK 2.86–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas. Šie Kodekso straipsniai skirti reglamentuoti įstatymų numatytas valdymo organų narių pareigas juridiniam asmeniui, kurios pagal savo turinį yra fiduciarinės (lojalumo, sąžiningumo, konfidencialumo, interesų nepainiojimo), ir kurių akcininkai savo susitarimu negali nei susiaurinti, nei atsisakyti taikyti. Fiduciarines pareigas valdymo organai ir jų nariai turi ne atskiram akcininkui, o juridiniam asmeniui.

Raktiniai žodžiai


juridinio asmens veiklos tyrimas; įmonių teisė; smulkiųjų akcininkų apsauga; akcininkų susitarimai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195