TEISMO PRECEDENTAS LIETUVOS TEISĖS SISTEMOJE: 11 METŲ PATIRTIS IR SIŪLOMO TARĖJŲ INSTITUTO IŠŠŪKIAI

Ignas Vėgėlė, Laura Kazakevičiūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama, kokia reikšmė ir paskirtis yra priskirta prieš dešimt metų Lietuvos teisėje įtvirtintai precedento doktrinai – ar precedentas gali būti aiškinamas ne tik kaip vienodos teismų praktikos formavimo, bet ir kaip kertinio, ES teisės bendrojo teisės principo ir iš teisinės valstybės principo kylančio pamatinio nacionalinės teisės principo – teisinio saugumo principo užtikrinimo priemonė. Straipsnyje taip pat ieškoma atsakymų į klausimus, ar precedento doktrina Lietuvoje veikia efektyviai, t. y. ar visuomet teismai tinkamai taiko precedentą, ar advokatas geba tinkamai identifikuoti precedentu sukurtą praktiką, taikytiną byloje, ar tinkamai veikia kasacija kaip patikros institutas, siekdamas nustatyti nukrypimą nuo precedentu suformuotos praktikos. Nagrinėjama ir tai, kaip šiuo metu Lietuvos teismuose siekiamas įvesti visuomenės tarėjų institutas gali lemti precedento doktriną ir ja laiduojamą teismų jurisprudencijos tęstinumą bei prognozuojamumą.

Raktiniai žodžiai


precedento doktrina, teisinio saugumo principas, vienodos teismų praktikos formavimas, kasacija kaip patikros institutas, visuomeninių tarėjų institutas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-17-24-2-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195