KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS: PRAKTINIAI IR TEORINIAI ASPEKTAI

Leda Žilinskienė

Santrauka


Komunalinių atliekų tvarkymas pasižymi visuotiniu paslaugų pobūdžiu, sudėtingumu bei visuomenine svarba. Straipsnyje komunalinių atliekų tvarkymas analizuojamas atliekant komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo teisinio reglamentavimo tyrimą. Tyrimo metu nustatoma nagrinėjamos srities valdymo sistema, aptariamas valdymo institucijų veikimas centriniu, regiono ir vietos valdymo lygmenimis. Organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas savivaldybėms skiriamas pagrindinis vaidmuo. Straipsnyje išskiriami komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo sistemos elementai, kuriais išreiškiami svarbiausi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo būdai (modeliai). Įvertinus Lietuvos teisinį reglamentavimą, teismų praktiką bei atsižvelgiant į aktualias Europos Sąjungos lygiu inicijuotas iniciatyvas, pateikiamas pasiūlymas suteikti savivaldybėms proporcingas priemones, skirtas pasiekti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų tikslus, įskaitant komunalinių atliekų tvarkymo organizavimo modelio pasirinkimą.


Raktiniai žodžiai


atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas, savivaldybių funkcijos, komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, žiedinė ekonomika.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-17-24-2-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195