TARPTAUTINIS SPORTO ARBITRAŽO TEISMAS IR JO REIKŠMĖ SPORTO TEISĖS FORMAVIMUISI

Mantas Pakamanis

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas sporto reguliavimas, Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo kompetencija ir jo sprendimuose formuluojamos taisyklės. Aptarus arbitražo įsteigimo priežastis, analizuojamas jo susiformavimas ir raida, kalbama apie 1994 metų reformą. Taip pat yra nagrinėjama Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo struktūra: Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo Taryba, arbitražo sudėtis ir veikimas, decentralizuoti biurai, Ad Hoc skyriai ir alternatyvūs bylų nagrinėjimo centrai. Be to, straipsnyje nagrinėjamas Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo kodeksas ir proceso eiga teisme. Straipsnyje analizuojamos Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo funkcijos, kurias įgyvendindamas teismas prisideda prie sporto teisės formavimosi. Taip pat yra analizuojama, kaip Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas formuoja bendruosius sporto teisės principus, siekiama išsiaiškinti, kokia yra teismo sprendimų reikšmė ir kaip jis prisideda prie sporto teisės harmonizavimo.


Raktiniai žodžiai


Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas, lex sportiva.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-17-24-2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195