Uždarosios bendrovės akcijų pardavimo sutartis: formos reikalavimai ir registracijos reikšmė

Virginijus Bitė

Santrauka


Šiame straipsnyje tiriami uždarosios bendrovės akcijų pardavimo sutarties formos ir registracijos reikalavimai. Temos aktualumą lemia tai, kad visai neseniai buvo priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, įtvirtinę gana reikšmingus pakeitimus uždarosios akcinės bendrovės akcininkų registracijos klausimais. Be to, įvairiose valstybėse uždarųjų bendrovių akcijų perleidimui taikomi formos ir registracijos reikalavimai skiriasi. Lietuvos teisinė bazė bendrovės akcijų perleidimo formos bei registracijos klausimais neturi gilių tradicijų. Negausi ir teismų praktika. Lietuvos teisės doktrinoje ši tema taip pat nebuvo išsamiai nagrinėta. Galima rasti tik keleto Lietuvos autorių (dr. J. Kiršienės ir K. Keručio, prof. V. Mikelėno, T. Rymeikio) darbų, kuriuose buvo aptariami atskiri klausimai, susiję su bendrovės akcijų perleidimo forma, ir kiti procedūriniai reikalavimai. Šio tyrimo tikslas – ištirti dabar galiojančių uždarosios bendrovės akcijų pardavimo sandorių formos reikalavimų efektyvumą ir pakankamumą, duomenų apie uždarosios bendrovės akcininkus viešos registracijos įtvirtinimo tikslingumą. Atliekant šį tyrimą taikyti įvairūs moksliniai metodai, kurių pagrindiniai: lingvistinė, dokumentų (šaltinio turinio), loginė, sisteminė, lyginamoji, kritinė analizė.

Raktiniai žodžiai


akcijų perleidimas; akcijų pardavimas; akcijų pardavimo formos reikalavimai; akcijų pardavimo registracija; akcininkų registracija; uždaroji bendrovė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195