LIETUVOS RESPUBLIKOS VISATEISĖ NARYSTĖ EUROPOS SĄJUNGOJE KAIP KONSTITUCINĖ VERTYBĖ

Egidijus Jarašiūnas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje suformuota Lietuvos Respublikos visateisės narystės Europos Sąjungoje kaip konstitucinės vertybės koncepcija. Ji sietina su konstitucijos kaip atitinkamų vertybių sistemą įtvirtinančio ir ginančio akto samprata su konstitucinės teisės daugiamatiškumo pripažinimu. Lietuvos Respublikos visateisė narystė Europos Sąjungoje yra platesnio Lietuvos Respublikos geopolitinės orientacijos principo, siejamo su pagrindinėmis konstitucinėmis vertybėmis, sudėtinė dalis. Konstitucinės vertybės statuso pripažinimas suponuoja tokių klausimų kaip šios sąvokos turinio ir reikšmės, jos santykio su kitomis konstitucinėmis vertybėmis nagrinėjimą. Kartu tai susiję ir su konstitucijos aksiologinio aiškinimo bei visateisės Lietuvos Respublikos narystės ES kaip konstitucinio geopolitinės orientacijos principo, kuris konstitucinėje jurisprudencijoje iškyla kaip konstitucinio tapatumo elementas aiškinimo problemų aptarimu. Straipsnio tikslas – apžvelgus Lietuvos Respublikos visateisės narystės ES kaip konstitucinės vertybės pripažinimo klausimus (nuo jurisprudencinio jos įtvirtinimo iki sąsajos su konstituciniu tapatumu) pabandyti išaiškinti, kokia vieta šiai vertybei tenka konstitucinių vertybių sistemoje ir kokius teisinius padarinius sukelia toks konstatavimas.

Raktiniai žodžiai


visateisė narystė Europos Sąjungoje, konstitucinė vertybė, konstitucijos aksiologinis aiškinimas, konstitucinis tapatumas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195