STATUTINIS TEISMAS: ĮSTATYMŲ PROJEKTAI, AIŠKINAMIEJI RAŠTAI, DIPLOMATŲ POKALBIAI (1930–1935)

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka


Straipsnyje atskleidžiamos Statutinio Teismo steigimo aplinkybės, priežastys, lėmusios ir kitų tuo pačiu metu ruošiamų įstatymų projektų rengimą. Tyrime analizuojamas Statutinio Teismo statusas, struktūra, kompetencija, kai kurie teisenos aspektai, ryšys su Klaipėdos krašto Statutu. Kadangi chronologinės tyrimo ribos yra 1930–1935 metai, o tuo metu nebuvo įstatymų leidėjo posėdžių stenogramų, tai straipsnyje remiamasi archyvuose rastais įstatymų projektais bei aiškinamaisiais raštais, stengiantis atkurti Statutinio Teismo įstatymo ir kitų įstatymų projektų rengimo eigą bei turinį. Taip pat straipsnyje pateikiamos to meto politikų ir diplomatų pokalbių apie Statutinį Teismą bei Klaipėdos kraštą santraukos, kurios ir atskleidžia, kodėl Statutinis Teismas taip ir nepradėjo savo veiklos, o naujasis teisinis reguliavimas niekada neįsigaliojo.

Raktiniai žodžiai


Statutinis Teismas, Klaipėdos krašto Statutas, gubernatorius, Direktorija.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195