STUDENTŲ PROCEDŪRINIŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO TIRIANT AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMĄ TEISINĖS PRIELAIDOS

Regina Valutytė, Inga Daukšienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas klausimas, ar Lietuvos aukštosios mokyklos, atsižvelgiant į jų teisinio statuso ypatumus bei jiems LR Konstitucija suteiktą plačią autonomiją, privalo studentams (klausytojams), dėl kurių pradėtas tyrimas dėl galimo akademinės etikos pažeidimo, suteikti procedūrines teises, jeigu to daryti įsakmiai neįpareigoja Mokslo ir studijų įstatymas. Sisteminė pasirinktų universitetų viešai paskelbtų vidaus teisės aktų analizė rodo sisteminio požiūrio ir šio klausimo svarbos suvokimo trūkumą: nepaisant tyrimų skaičiaus augimo, nei vieno universiteto teisinis reguliavimas nėra nuoseklus, sistemiškas ir pakankamai detalus. Nors ne vienoje aukštojoje universitetinėje mokykloje procedūrinės studentų (klausytojų) teisės tyrimo dėl galimo akademinės etikos pažeidimo metu yra įtvirtintos eilėje vidaus teisės aktų, reglamentuojančių savo prigimtimi panašias procedūras, dažniausiai studentams (klausytojams) suteikiama tik keletas pagrindinių procedūrinių teisių, kai kuriais atvejais šios teisės ir pareigos yra aptartos universitetų tvarkose, kurios nėra viešai skelbiamos.

Raktiniai žodžiai


akademinė etika, pažeidimas, procedūrinės teisės, atsakomybė, aukštoji mokykla.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195