SUBJEKTYVUSIS PROBACIJOS VEIKSMINGUMAS: PROBACIJOS TARNYBŲ VEIKLOS VERTINIMAS KLIENTO POŽIŪRIU

Simonas Nikartas, Renata Katinaitė-Lodh

Santrauka


Straipsnyje, remiantis 2016 m. atliktos asmenų, esančių probacijos tarnybų priežiūroje, apklausos rezultatais, nagrinėjami probacijos tarnybų veiklos kokybės aspektai. Tyrimu atskleidžiamas nuteistųjų vertinimas tokiais probacijos tarnybų pareigūnų darbo aspektais, kaip elgesys ir bendravimas su nuteistuoju, informacijos ir pagalbos nuteistajam teikimas, motyvavimas dalyvauti resocializacijos priemonėse. Subjektyvusis pareigūnų darbo įtakos pozityviems nuteistojo elgesio pokyčiams vertinimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nuteistieji probacijos pareigūnų darbą vertina labai pozityviai. Ypač teigiamai vertinami pareigūnų bendravimo su nuteistaisiais aspektai. Straipsnyje taip pat pateikiamos įžvalgos dėl tolimesnių šios srities tyrimų.

Raktiniai žodžiai


probacija, probacijos tarnybos, nuteistieji, veiksmingumas, veiklos kokybės vertinimas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195