ŠEIMOS NARIO SAMPRATA BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE: TEISMŲ PRAKTIKOS PAGRĮSTUMAS

Ramunė Jakštienė

Santrauka


Šiame darbe analizuojama šeimos nario samprata, taikoma baudžiamosiose bylose dėl smurto artimoje aplinkoje nustatant kvalifikuojantį šeimos nario požymį tokiais atvejais: 1) faktinės partnerystės; 2) santuokos; 3) asmenų, praeityje sietų artimais santykiais; 4) tam tikrais kitais atvejais. Remiantis analogijos draudimo baudžiamojoje teisėje principu, darytina išvada, kad siekiant užtikrinti tinkamą nusikaltimų aukų apsaugą ir tinkamą kvalifikavimą, būtina BK XVII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus gyvybei“ ir XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“ įtvirtinti šeimos nario sąvokos išaiškinimą. Taikant šeimos sampratą tokio pobūdžio bylose, būtina atsižvelgti į tarptautinių norminių aktų nuostatas, Europos žmogaus teisių teismo praktiką, smurto artimoje aplinkoje doktriną.

Raktiniai žodžiai


smurtas artimoje aplinkoje, šeimos nario samprata.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195