MEDIACIJOS TAIKYMO GALIMYBĖS VERSLO GINČUOSE

Eglė Atutienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos mediacijos taikymo galimybės ginčams, kylantiems iš verslo teisės reguliuojamų santykių, spręsti. Pirmiausia nagrinėjama verslo ginčų sąvoka ir jos turinį formuojantys kriterijai. Aptarus verslo ginčų sampratą, kalbama apie mediacijos taikymo tokiuose ginčuose prielaidas. Taip pat straipsnyje nagrinėjami mediacijos ypatumai, reikšmingi sprendžiant verslo ginčus. Tiriami aktualūs mediacijos metu pasiekto susitarimo vykdymo aspektai. Pagaliau, vadovaujantis užsienio autorių atliktais mokslinių tyrimų rezultatais, išskiriamos teorinės ir praktinės mediacijos taikymo verslo ginčuose problemos ir tiriamos galimos jų sprendimo kryptys.

Raktiniai žodžiai


Verslo ginčai, verslo mediacija, mediacijoje pasiektas susitarimas, mediacijos susitarimo vykdymas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-1-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195