Atsakomybės už preliminariosios sutarties nevykdymą problemos

Dangutė Ambrasienė, Indrė Kryžiūtė

Santrauka


Straipsnyje lyginamuoju aspektu yra analizuojami probleminiai klausimai, kylantys taikant civilinę atsakomybę už preliminariosios sutarties nevykdymą. Pirmoje straipsnio dalyje aptariamas atsakomybės už preliminariosios sutarties nevykdymą prigimties klausimas. Derybų šalims sudarius preliminariąją sutartį, jų santykiai įgyja tam tikrą sutartiniams santykiams būdingą pobūdį, tačiau negalimumas atlyginti negautos naudos, taip pat reikalavimo įvykdyti prievolę natūra netaikymas parodo, kad sutartinė atsakomybė nėra taikoma visa apimtimi. Taigi įvertinus šių santykių specifiką teigtina, kad atsakomybė už preliminariosios sutarties nevykdymą Lietuvoje turėtų būti kvalifikuojama kaip sui generis. Antroje straipsnio dalyje analizuojama, kokie nukentėjusiosios šalies patirti nuostoliai įeina į atlygintinų nuostolių kategoriją preliminariosios sutarties nevykdymo atveju: derybų išlaidos, prarastos galimybės piniginė vertė, o gal ir negauta nauda. Preliminariosios sutarties nevykdymo atveju nėra galimybės reikalauti negautos naudos pagal nesudarytą sutartį atlyginimo, nors atlikta Lietuvos teismų praktikos analizė parodė, kad lūkesčių nuostoliai yra atlyginami dėl netikslaus prarastos galimybės piniginės vertės instituto netinkamo taikymo.

Raktiniai žodžiai


preliminarioji sutartis; prarastos galimybės piniginė vertė; ikisutartinė atsakomybė; lūkesčių interesas; pasitikėjimo nuostoliai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195