DAUGIAU PROBACIJOS, MAŽIAU KALINIŲ? AR PAGRĮSTAS KALINIŲ SKAIČIAUS MAŽINIMO LŪKESTIS?

Simonas Nikartas

Santrauka


Straipsnyje analizuojant užsienio valstybių bausmių taikymo praktiką, nagrinėjamas klausimas, ar probacijos priemonių plėtojimas susijęs su kalinių skaičiaus mažėjimu arba, kitaip tariant, ar probacijos priemonės yra taikomos kaip alternatyva įkalinimui. Tarptautiniuose bei valstybės strateginiuose dokumentuose, politikų, valstybės institucijų pareiškimuose, mokslo darbuose platus probacijos priemonių taikymas yra siejamas su kalinių skaičiaus mažėjimo lūkesčiu. Tačiau atlikti tyrimai ir straipsnyje pateikiama Europos valstybių bausmių taikymo praktikos analizė leidžia suabejoti, ar kalinių skaičiaus mažinimo siekinys taikant probaciją yra realiai pasiekiamas. Straipsnyje atskleidžiama tendencija, kad Europos valstybėse, kuriose plačiai taikomos probacijos priemonės, taip pat plačiai taikomas ir įkalinimas, ir atvirkščiai – valstybėse, pasižyminčiose mažu kalinių skaičiumi, asmenų, kuriems taikomos probacijos priemonės skaičius taip pat nėra didelis. Atlikta analizė parodė, kad tam tikros panašios probacijos priemonių taikymo tendencijos būdingos valstybėms, turinčioms bendrų istorinių, regioninių, baudžiamosios politikos ir kultūros požymių. Straipsnyje daroma prielaida, kad esminis veiksnys, lemiantis tiek įkalinimo, tiek probacijos priemonių taikymo mastą – penologinė visuomenės kultūra ir tradicija arba kitaip tariant – visuomenėje vyraujantis „baudžiamasis klimatas“.

Raktiniai žodžiai


probacija, bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu, įkalinimas, baudžiamoji politika.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-2-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195