ESMINIŲ STUDENTŲ PROCEDŪRINIŲ TEISIŲ TIRIANT AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMĄ UŽTIKRINIMO PROBLEMATIKA LIETUVOS UNIVERSITETUOSE: TEORINĖS ĮŽVALGOS

Regina Valutytė, Inga Daukšienė

Santrauka


Atliekant sisteminę nacionalinės teisės aktų, tarptautinių dokumentų ir pasirinktų aukštųjų mokyklų vidaus teisės aktų analizę, straipsnyje tiriama, kokia apimtimi studentams (klausytojams) tyrimo dėl galimo etikos pažeidimo metu turi būti ir yra garantuojamos tokios esminės procedūrinės teisės, kaip teisė būti išklausytam ir susipažinti su surinkta tyrimo medžiaga, teisė į motyvuotą sprendimą, teisė į sprendimą per protingą laiką bei teisė skųsti sprendimą, kuriuo skiriama nuobauda.

Raktiniai žodžiai


akademinė etika, pažeidimas, procedūrinės teisės, teisingas procesas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-2-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195