TARPLYTIŠKUMO SAMPRATA IR TEISINIO PRIPAŽINIMO PROBLEMOS

Daiva Petrėnaitė

Santrauka


Visuomenės gyvenimo pokyčiai, mokslo ir technologijų plėtra kelia naujus iššūkius, ir vienas iš jų yra susijęs su trečiosios / nekatrosios arba X lyties pripažinimu. Lytis nebėra vien tik fizinė išraiška, tai yra plačiau suvokiama interpretacija. Binarinis lyčių skirstymas nebelieka toks griežtas, nes užleidžia pozicijas kitokiam požiūriui į lytį – ne į kaip biologinę, bet socialinę išraišką ir atveria kelią reikalavimams pripažinti tarplytiškumą, kuris, kaip analizuojama šiame straipsnyje, apibrėžiamas kaip įvairialypė sąvoka, neretai tapatinama su hermafrodizmu, trečiąja lytimi ir kt. Čia apžvelgiama Vokietijos ir Australijos patirtis siekiant įgyvendinti tinkamą šios srities teisinį reglamentavimą.

Raktiniai žodžiai


hermafroditas, tarplytiškumas, trečioji lytis.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-2-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195