APMOKĖJIMO UŽ KASMETINES ATOSTOGAS YPATUMAI LIETUVOJE

Ingrida Mačernytė Panomariovienė

Santrauka


Metinis poilsis – atostogos – suteikiamas darbuotojams, kad šie pailsėtų ir atgautų darbingumą. Tam, kad darbuotojas galėtų įgyvendinti savo teisę, šis laikotarpis turi būti apmokėtas. 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ne tik patikslina, kaip turi būti įgyvendinama teisė į kasmetines atostogas, bet ir numato naują sąvoką – atostoginiai. Todėl straipsnio tikslas – įvertinus teismų praktiką nustatyti apmokėjimo už kasmetines atostogas ypatumus po Lietuvos darbo teisės reformos. Straipsnis rengtas naudojant įprastus tokio pobūdžio tyrimams taikomus metodus: sisteminis ir dokumentų analizės, lingvistinis, loginis ir lyginamasis. Straipsnyje analizuojamos atostoginių sudedamosios dalys, atostogų suteikimas, pratęsimas ir perkėlimas bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas mokėjimo galimybės. Tyrimas atliktas vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika aiškinant ir taikant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB nuostatas.

Raktiniai žodžiai


teisė į mokamas atostogas; atostogų perkėlimas; atostoginiai; pavėluotas atostoginių išmokėjimas, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-2-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195