KOVOS SU TIESIOGINIŲ MOKESČIŲ VENGIMU TAISYKLIŲ HARMONIZAVIMAS ES IR JO ĮTAKA NACIONALINĖMS KOVOS SU MOKESTINIU PIKTNAUDŽIAVIMU TAISYKLĖMS

Ingrida Steponavičienė

Santrauka


Straipsnyje pateikiama kovos su mokesčių vengimu taisyklių samprata, tiriamas ES teisės poveikis nacionalinėms kovos su mokesčių vengimu (mokestiniu piktnaudžiavimu) taisyklėms tiesioginių mokesčių srityje. Esminis dėmesys skiriamas didėjančiam ES harmonizavimui tiesioginių mokesčių srityje, ypač – 2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyvai (ES) 2016/1164, įtvirtinančiai ES mastu privalomą bendrąją kovos su mokestiniu piktnaudžiavimu taisyklę, kurią visos ES valstybės narės privalo perkelti į savo nacionalinę teisę. Kadangi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme jau yra įtvirtina nacionalinė bendroji kovos su mokesčių vengimu taisyklė, straipsnyje analizuojama, kuri – nacionalinė ar įtvirtintoji direktyvoje – taisyklė yra griežtesnė, ir siekiama atsakyti į klausimą, ar įgyvendinant minėtą direktyvą yra būtina keisti nacionalinę bendrąją kovos su mokesčių vengimu taisyklę.

Raktiniai žodžiai


tiesioginiai mokesčiai, mokestinis piktnaudžiavimas, bendroji kovos su mokesčių vengimu taisyklė, harmonizavimas, ATAD, direktyvos įgyvendinimas, teisinio tikrumo principas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-18-25-2-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195