Costs Benchmarks as Criterion for Evaluation of Predatory Pricing

Raimundas Moisejevas, Ana Novosad, Virginijus Bitė

Santrauka


Grobuoniška kainodara yra viena iš piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi formų. Teisingumo Teismas, Komisija ir daugelio valstybių nacionalinės konkurencijos tarnybos, nagrinėdamos grobuoniškos kainodaros bylas, ypač daug dėmesio skiria ūkio subjekto kaštų ir kainų santykiui. Europos teisminės institucijos, siekdamos įvertinti, ar ūkio subjekto nustatyta prekės kaina nėra mažesnė nei šios prekės pagaminimo kaštai, dažniausiai taiko Areeda-Turner pateiktą grobuoniškos kainodaros testą. Skirtingai nei taikant Areeda-Turner pasiūlytą kaštų įvertinimo testą, Europos teisminių institucijų bei kitų valstybių konkurencijos tarybų praktikoje, vertinant grobuonišką kainodarą atsižvelgiant į bylos aplinkybes, tiriama kainų atitiktis įvairiems kaštų matams: vidutiniams kintamiesiems kaštams, vidutiniams išvengiamiesiems kaštams, ilgalaikiams vidutiniams padidėjantiems kaštams bei vidutiniams bendriesiems kaštams. Pažymėtina, kad Europos teisminių institucijų praktikoje, nustačius, jog dominuojančio ūkio subjekto kainos yra mažesnės nei vidutiniai kintamieji / vidutiniai išvengiamieji kaštai, daroma prielaida, kad ūkio subjektas taiko grobuonišką kainodarą. Autorių nuomone, vidutiniais kintamaisiais kaštais paremtą Areeda-Turner testą galima vertinti kritiškai dėl kelių priežasčių. Pirma, kartais grobuoniškomis pripažįstamos didesnės nei vidutiniai kintamieji kaštai kainos. Antra, net pripažinus ribinius kaštus tinkamais grobuoniškai kainodarai įvertinti, vidutiniai kintamieji kaštai, ekonomistų manymu, nėra tinkamas ribinių kaštų pakaitalas, nes, esant didelėms gamybos apimtims, jie bus mažesni nei ribiniai kaštai (taigi, bus nepakankamai atsižvelgiama į ribinius kaštus) ir tai lems neteisingas išvadas, vertinant grobuoniškos kainodaros taikymą. Trečia, vidutinių kintamųjų kaštų testas palankus ūkio subjektams, turintiems didelius fiksuotus ir mažus kintamuosius kaštus, pavyzdžiui, ūkio subjektams, veikiantiems transporto ir programinės įrangos sektoriuose. Šiose gamybos srityse net nustatytos mažos kainos bus didesnės nei vidutiniai kintamieji kaštai. Taigi vidutinių kintamųjų kaštų testo taikymas kartais leidžia rinkoje įsitvirtinusiems ūkio subjektams kliudyti konkurentams įeiti į rinką.

Raktiniai žodžiai


abuse of dominant position; predatory pricing; average variable costs; average avoidable costs; average total costs and long run average incremental costs

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195