KLAIPĖDOS KRAŠTO TEISMAI

Ieva Deviatnikovaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas Klaipėdos krašto teisinis teismų organizacijos reglamentavimas, aptariamos Krašto tiek bendrųjų, tiek specializuotų teismų sistemos, taip pat Krašto teismų santykis su centriniais Lietuvos teismais bei iš to santykio kilusios problemos. Straipsnyje remiamasi Vokietijos ir Lietuvos įstatymais, Vyriausiojo Tribunolo nutarimais, teisėjų atskiromis nuomonėmis, Krašto gubernatorių pro memoria, Lietuvos ministrų įsakymais, raštais, Krašto Seimelio įstatymais, per septyniasdešimt Krašto autonominių institucijų sutartimis, paliepimais, Krašto teismų skelbimais, Krašto direktorijos raštais, Vokietijos, Lietuvos diplomatų pokalbiais.

Raktiniai žodžiai


Klaipėdos krašto teismai, specializuoti teismai, administracinis teismas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165//JUR-19-26-1-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195