TEISMŲ SPRENDIMŲ KONTROLĖS SISTEMOS RAIDA 1918–1940 M.

Tadas Valančius

Santrauka


Teismines valdžios nepriklausomumo principu grįsta teismų sprendimų kontrolės sistema kelia tyrejų susidomejimą dėl jos įtakos teismo proceso trukmei, darbo krūviui ir žmogaus teisių apsaugos problematikai. Nacionalineje teismų sarangoje suformuota dar Pirmosios Respublikos laikotarpiu ši sistema laikyta pavyzdine ir atkuriant valstybes nepriklausomybę. Straipsnyje siekiama atskleisti teismų sprendimų kontrolės sistemos formavimą lėmusias aplinkybes, teisinį reglamentavimą ir įtaka teismų raidai 1918–1940 m.

 


Raktiniai žodžiai


Lietuvos teismai, teismų istorija, teismų sprendimų kontrolė, apeliacija, kasacija.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-19-26-1-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195