FIZINIO ASMENS MOKUMO ATKŪRIMO PLANAS: REIKALAVIMŲ TURINIUI BEI PLANO TVIRTINIMO ANALIZĖ IR PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Ieva Strunkienė

Santrauka


Fizinio asmens bankroto proceso metu didelis dėmesys skiriamas fizinio asmens mokumo atkūrimo plano sudarymui, jo vykdymo priežiūrai ir kontrolei. Tik sąžiningai ir aktyviai tenkinant mokumo atkūrimo plane nurodytus kreditorių reikalavimus, bankrutuojantis asmuo gali tikėtis mokumo atkūrimo ir skolų nurašymo. Nors mokumo atkūrimo plano sudarymas – pagrindinė fizinio asmens pareiga, tačiau šiame planavimo procese aktyviai dalyvauja ir kiti bankroto proceso subjektai. Antai bankroto administratorius parengia rašytinę išvadą dėl plano projekto įgyvendinimo galimybių, fizinio asmens kreditoriai teikia pastabas ir pasiūlymus (pritaria arba nepritaria) plano projektui, o teismo funkcija – mokumo atkūrimo planą patvirtinti. Autorė straipsnyje nagrinėja įstatyminius reikalavimus, keliamus fizinio asmens mokumo atkūrimo plano turiniui bei skirtingas šio plano tvirtinimo procedūras – teisines situacijas, t. y., kai kreditorių susirinkimas pritaria, mokumo atkūrimo planas teikiamas teismui; kai kreditorių susirinkimas nepritaria mokumo atkūrimo plano projektui dėl to, kad jis neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nustatytų jam keliamų reikalavimų; bei, kai kreditorių susirinkimas nepritaria mokumo atkūrimo plano projektui, bet nenurodo tokio nepritarimo priežasčių arba nurodo priežastis, kurios nesusijusios su plano projektui nustatytais FABĮ 7 straipsnyje įtvirtintais reikalavimais. Straipsnyje vertinamas galiojantis teisinis reguliavimas bei išgryninamos plano sudarymo bei tvirtinimo etapuose kylančios pagrindinės problemos.

Raktiniai žodžiai


mokumo atkūrimo planas, fizinis asmuo, interesų pusiausvyra, kreditorių susirinkimas, skolininkas, bankrotas, nemokumas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-19-26-1-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195