KELIONIŲ DIREKTYVOS PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ IR ĮGYVENDINIMO PROBLEMOS

Salvija Mulevičienė, Edmundas Rusinas

Santrauka


2018 metais Lietuvai įgyvendinus naujosios ES kelionių direktyvos nuostatas buvo naujai sureglamentuotas turizmo paslaugų teikimas, įvesta ir tokių naujovių (pvz., susiję kelionės paslaugų rinkiniai), kurių iki šiol Lietuvos teisėje nebuvo. Šiame straipsnyje pateikiamos įžvalgos dėl Kelionių direktyvos priėmimo priežasčių, perkėlimo į nacionalinę teisę apimties bei įgyvendinimo problemų.


Raktiniai žodžiai


Kelionių direktyva, Europos Sąjungos teisė, turizmo paslaugų teikimo sutartis, kelionių paketai.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-19-26-1-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195