EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO PROBLEMINIAI ASPEKTAI IR RIZIKOS

Karolis Turčinavičius

Santrauka


Perkančiosios organizacijos ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai nuolat susiduria su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo problemomis, o visų pirma tinkamų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymu. Straipsnyje aptariami taikytini ekonomiškai naudingiausio viešojo pirkimo pasiūlymo išrinkimo kriterijai, pasiūlymų vertinimo kriterijų sąsajumas su pirkimo objektu, pasiūlymų vertinimo kriterijų objektyvumas ir subjektyvumas, kiti aspektai, kurie gali lemti subjektyvų ekonomiškai naudingiausio išrinkimą, teisinio reglamentavimo ir teismų praktikos neaiškumas bei prieštaringumas. Straipsnyje analizuojama iki ir po 2017 m. liepos 1 d. galiojusios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos bei 2014 m. vasario 26 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.


Raktiniai žodžiai


viešieji pirkimai, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis, gyvavimo ciklo sąnaudos, pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-19-26-1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195