Baudų, skiriamų už konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos naujovės

Ana Novosad, Raimundas Moisejevas

Santrauka


Straipsnyje yra nagrinėjama nauja baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir įsigaliojusi 2012 m. sausio 27 d. Priimti naują baudų dydžio nustatymo tvarką paskatino kelios priežastys – senos tvarkos netobulumas, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos praktikos kritika, naujos Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pataisos, įpareigojusios Konkurencijos tarybą skiriant baudas atsižvelgti į pajams, gautas iš prekių ar paslaugų, susijusių su pažeidimu, pardavimo. 2006 m. ES Komisijos priimtos gairės dėl baudų dydžio nustatymo neabejotinai tapo naujosios baudų dydžio nustatymo tvarkos pagrindu, tačiau nepaisant akivaizdžių esminių panašumų (pvz., dėl baudų dydžio nustatymo metodo, bazinio baudos dydžio nustatymo taisyklių, pagrindų bazinei baudai didinti ar mažinti), nacionalinės Lietuvos baudų dydžio nustatymo taisyklės turi ir tam tikrų ypatumų. Straipsnyje analizuojami naujosios Lietuvos baudų dydžio nustatymo tvarkos ir 2006 m. Komisijos gairių panašumai bei skirtumai, naujosios tvarkos privalumai ir trūkumai. Autoriai laikosi nuomonės, jog naujoji Lietuvos baudų dydžio nustatymo tvarka tam tikrais aspektai yra griežtesnė nei 2006 m. Komisijos gairės (pvz., nustatant bazinės baudos dydį karteliniams susitarimams, dėl bendrojo pakartotinumo koncepcijos), o tam tikrais aspektais palieka Konkurencijos tarybai daugiau laisvės sumažinti baudą arba kitaip ją apriboja dėl skirtinos baudos dydžio (pvz., per „tarpinio teisinio maksimumo“ baziniam baudos dydžiui, senaties pakartotiniams pažeidimams nustatymą). Galiausiai autoriai daro išvadą, jog naujoji Lietuvos baudų dydžio nustatymo tvarka tikėtina, jog sukurs bent tokias pat pasekmes kaip ir 2006 m. ES Komisijos gairių priėmimas, tai yra tikėtina, kad padidins bendrą baudų lygį.

Raktiniai žodžiai


bauda; pardavimų vertė; bazinis baudos dydis; bazinio baudos dydžio tikslinimas; lengvinančios aplinkybės; sunkinančios aplinkybės; pakartotinumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195