NETEISĖTO DISPONAVIMO ĮRENGINIAIS, PROGRAMINE ĮRANGA, SLAPTAŽODŽIAIS, PRISIJUNGIMO KODAIS IR KITOKIAIS DUOMENIMIS (BAUDŽIAMOJO KODEKSO 198² STRAIPSNIS) KVALIFIKAVIMO PROBLEMOS

Renata Marcinauskaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami kai kurie neteisėto disponavimo įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis kriminalizavimo aspektai, aptariamos šios nusikalstamos veikos inkriminavimo problemos. Taip pat nemažas dėmesys skiriamas šios kategorijos baudžiamosiose bylose besiformuojančiai teismų praktikai, joje pateiktiems išaiškinimams. Į šią Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 198² straipsnyje įtvirtintą nusikalstamą veiką tyrime stengtasi pažvelgti kiek plačiau, todėl, taikant ekvivalentaus vertinimo principą, ieškota jos atitikmenų fizinėje erdvėje, kriminalizavimo pateisinimo. Straipsnyje telkiamasi į minėtos veikos dalyko apibrėžties problemas, kurių sprendimas yra aktualus aiškinantis Baudžiamojo kodekso 198² straipsnio taikymo ribas. Ne mažiau sudėtingas yra ir straipsnyje nagrinėjamas disponavimo dvejopo naudojimo priemonėmis (įrenginiais ar programine įranga) kriminalizavimo klausimas. Atsakant į jį, formuluojami kriterijai, kurie leistų pagrįsti baudžiamosios atsakomybės taikymą tais atvejais, kai baudžiamojoje byloje yra konstatuojamas disponavimas kaip tik tokio pobūdžio priemonėmis.

Raktiniai žodžiai


įrenginiai, programinė įranga, kenkimo programinė įranga, įsibrovimo priemonės, dvejopo naudojimo priemonės, rengimosi stadija.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-19-26-2-06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195