TEISMO VAIDMUO JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESE

Vigintas Višinskis, Remigijus Jokubauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas teismo vaidmuo įmonių nemokumo (restruktūrizavimo ir bankroto) procese. Nors iki Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo priėmimo (2019 m. birželio 13 d.) įstatymų leidėjas nebuvo aiškiai apibrėžęs teismo padėties nemokumo procese, susiformavusi teismų praktika ir nemokumo bylų pobūdis leidžia teigti, kad teismas tokiose bylose yra aktyvus. Naujasis nemokumo proceso teisinis reglamentavimas įtvirtina teisėjo vadovavimo procesui principą, kurį sieja su teismo veiksmais užtikrinant viešąjį interesą ir veiksmingą nemokumo procesą.
Šiame straipsnyje siekiama atskleisti teisėjo vadovavimo procesui principo turinį, remiantis iki šiol suformuota teismų praktika, užsienio valstybių teisinio reglamentavimo pavyzdžiais. Analizuojama, kaip aktyvus teismo vaidmuo yra reglamentuojamas Vokietijos, Prancūzijos įmonių nemokumo teisės aktuose.
Straipsnyje tiriama, kaip aktyvus teismo vaidmuo nemokumo procese suderinamas su proceso rungtyniškumo, dispozityvumo principais. Šio klausimo įstatymų leidėjas nereglamentuoja, todėl praktikoje kyla poreikis įvertinti, kaip reikia suderinti įmonių nemokumo proceso ir civilinio proceso tikslus, pamatinius principus.Straipsnyje aptariama iki naujo juridinių asmenų nemokumo reglamentavimo suformuota teismų praktika dėl atskirų teismo veiksmų šiame procese: nemokumo proceso dalyvių įpareigojimas atlikti procesinius veiksmus, įrodymų rinkimas ir nemokumo proceso šalių veiksmų kontrolė. Taip pat aptariami atvejai, kai teismas turi teisę atlikti tam tikrus veiksmus, kai įmonių nemokumo proceso dalyviai jų neatlieka laiku ar vilkina procesą.

Raktiniai žodžiai


nemokumo procesas, teismo aktyvumas, viešasis interesas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-19-26-2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195