Mokesčių teisės sistema ir apmokestinimo principai

Egidija Puzinskaitė, Romanas Klišauskas

Santrauka


Esminės straipsnyje sprendžiamos problemos yra vienodas mokesčių teisės normų taikymas aiškinant mokesčių administravimo procedūrų turinį bei formuojant vienodą teisminę praktiką. Straipsnyje analizuojamas mokesčių administravimo procedūrų turinys, sprendžiami aktualūs klausimai, kylantys mokestinių teisės normų taikymo srityje, itin nuodugniai analizuojama teisminė jurisprudencija mokestinių teisinių santykių plotmėje, nes šiuo metu tai itin aktualios problemos mokestinių teisinių santykių dalyviams. Straipsnyje tyrinėjama mokesčių teisės sistema, aptariamas mokesčių teisės santykis su kitų teisės šakų normomis bei analizuojamas apmokestinimo teisinis reglamentavimas ir principai. Straipsnis parengtas pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administravimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo projekto pirmąją dalį.

Raktiniai žodžiai


mokesčių administravimas; mokesčių teisės sistema; mokestiniai teisiniai santykiai; mokestinė prievolė; privalomieji mokėjimai; apmokestinimo principai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195