Privatumas darbe: skirtingi požiūriai ir problemos

Tomas Bagdanskis, Paulius Sartatavičius

Santrauka


Šiame straipsnyje yra aptariami pagrindiniai probleminiai aspektai, susiję su darbuotojų privatumu darbo vietoje bei jo ribų nustatymu, atsižvelgiant į darbdavio interesus. Straipsnyje analizuojami užsienio ir Lietuvos teisės aktai, skirti reglamentuoti privatumą darbovietėje, ypač atkreipiant dėmesį į elektroninę darbo vietą ir jos stebėjimą (el. paštas, ryšių priemonės). Straipsnyje remiamasi teisės aktais ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų teisminių institucijų sprendimais, siekiant pateikti reguliavimo įstatymu taikymo praktiką bei kartu atskleisti problemas, kylančias šioje darbo teisės srityje. Atskleidžiami skirtingi požiūriai, susiklostę šioje darbo teisės sferoje. Darbe išryškinama privatumo darbo vietoje reglamentavimo problema bei siūloma labiau orientuotis tiek į nacionalinius, tiek ir į tarptautinius teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą, ir tokiu atveju daugiau dėmesio įstatymuose skirti darbuotojų privatumo darbo vietoje aspektui. Elektroninės darbo vietos kontrolė turėtų remtis pagrindiniais asmens duomenų apsaugos principais. Pabrėžtina, jog yra būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp darbuotojo teisės į privatumą bei darbdavio interesų. Privatumo darbo vietoje ribos turėtų baigtis ten, kur padaromas nusikaltimas, nusižengimas ar yra pažeidžiamos sutarties ar įstatymo normos.

Raktiniai žodžiai


darbuotojas; darbdavys; privatumas darbo vietoje; komunikacijos privatumas; privatumo apsauga; pagrindinės teisės ir laisvės

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195