TURINIO VIRŠENYBĖS PRIEŠ FORMĄ PRINCIPO TAIKYMAS PALANKIA MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS KRYPTIMI

Vilma Vildžiūnaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami turinio viršenybės prieš formą principo taikymo, užtikrinant mokesčių mokėtojų teises, teoriniai aspektai ir problematika, siekiama atsakyti į klausimą, kur yra šio principo taikymo ribos. Teisės mokslinėje literatūroje yra išplėtotas turinio viršenybės prieš formą principo nagrinėjimas, kai šis principas yra taikomas kaip prieš mokesčių vengimą nukreiptas instrumentas, tačiau iš esmės moksliniu požiūriu nėra nagrinėta tema, kai šis principas nukreipiamas palankia mokesčių mokėtojams kryptimi. Lietuvos mokestinių ginčų praktikoje dar tik formuojasi turinio viršenybės prieš formą principą vertinimo mokesčių mokėtojų naudai praktika, bet atskiros situacijos atskleidžia skirtingą taikymo ribų vertinimą.

Raktiniai žodžiai


turinio viršenybės prieš formą principas, Mokesčių administravimo įstatymas, esminės sąlygos, formalūs trūkumai.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-1-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195