ŽIEDINĖS EKONOMIKOS IR ATLIEKŲ TEISINIO REGULIAVIMO KORELIACIJOS PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Leda Žilinskienė, Tomas Žilinskas

Santrauka


Pastaruoju metu žiedinės ekonomikos idėjai socialiniame teisiniame diskurse buvo skiriama vis daugiau dėmesio, ji vis labiau aptarinėjama formuojant viešąją politiką, visuomeniniame gyvenime ir moksle. Europos Sąjungos lygiu įsipareigota siekti žiedinės ekonomikos ir ji paskelbta visuomenės gerovės pagrindu. Vis dėlto šioje srityje tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu vis dar egzistuoja daug probleminių aspektų, kurie moksliškai nėra ištirti. Straipsnyje apibendrinama moksliniuose tyrimuose išplėtota žiedinės ekonomikos koncepcija, pateikiama jos įgyvendinimo teisės aktuose analizė ir atskleidžiama žiedinės ekonomikos teorinių postulatų bei aktualaus atliekų tvarkymo teisinio reguliavimo koreliacijos problematika, sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus. Perėjimo prie žiedinės ekonomikos teisinis reguliavimas nėra baigtas ir, jeigu siekiama ambicingų žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo, jis turėtų būti tobulinamas, atsižvelgiant į intensyvų žiedinės ekonomikos vystymą tiek moksle, tiek ir praktiškai.

Raktiniai žodžiai


žiedinė ekonomika, atliekų tvarkymo teisinis reguliavimas, atliekų hierarchija.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-1-05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195