VAIKO ĮTRAUKIMO Į NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ (BK 159 STRAIPSNIS) KRIMINALIZAVIMO YPATUMAI IR KAI KURIOS KVALIFIKAVIMO PROBLEMOS

Kristina Grinevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami kai kurie vaiko įtraukimo į nusikalstamą veiką kriminalizavimo aspektai, aptariamos šios nusikalstamos veikos inkriminavimo problemos. Taip pat nemažas dėmesys skiriamas šios kategorijos baudžiamosiose bylose besiformuojančiai teismų praktikai, joje pateiktiems išaiškinimams. Autorė pateikia pasiūlymus, kaip Baudžiamajame kodekse turėtų būti formuluojami šios nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Straipsnyje nemažai dėmesio skiriama vaiko įtraukimo į nusikalstamą veiką padarymo būdams, ypač požymiui „kitu būdu“. Nagrinėjama teismų praktika šiose bylose, akcentuojamos kryptys, išskiriančios dispozicijoje nenurodytus veikos padarymo būdus. Autorė daro išvadą, kad ne bet kokios priemonės gali vaikui padėti apsispręsti įvykdyti nusikalstamą veiką. Straipsnyje suformuluojami papildomai kriterijai, kurie parodo poveikio vaikui kriminalinį pobūdį. Tyrimas atskleidė, kad baudžiamąją atsakomybę už vaiko įtraukimą į nusikalstamą veiką turi užtraukti patys pavojingiausi nusikalstamos veikos padarymo būdai, tokie kaip fizinis smurtas, bet kokio turinio grasinimai, pasinaudojimas vaiko pažeidžiamumu ar priklausomumu, apgaulės panaudojimas ir kiti aktyvūs būdai.

Raktiniai žodžiai


vaikas, įtraukimas, nusikalstama veika, fizinis ar psichinis poveikis, kriminalizavimas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-1-08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195