DEKONSTRUKCIJA IR IŠIMTINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ REGLAMENTAVIMO MODERNIZAVIMAS EUROPOS SĄJUNGOJE

Tomas Linas Šepetys

Santrauka


Europos Sąjungoje atliktas teisinio reglamentavimo modernizavimas išimtinių autorių teisių srityje ne tik atskleidė praktinius šio reglamentavimo įgyvendinimo iššūkius, bet ir poreikį suformuoti teorinį požiūrį į išimtinių autorių teisių reglamentavimo konceptualizavimą pagal Europos Sąjungos skaitmeninės kūrybinės industrijos veikimo principus. Straipsnyje nagrinėjami išimtinių autorių teisių reglamentavimo modernizavimo Europos Sąjungoje probleminiai aspektai ir jų santykis su teoriniais požiūriais į išimtinių autorių teisių reglamentavimo Europos Sąjungoje modernizavimą. Tyrimu siekiama atskleisti rekonstrukcijose teorijos apie teisės modernizavimą ypatumus ir įvertinti šio požiūrio pritaikomumą efektyviam išimtinių autorių teisių Europos Sąjungoje reglamentavimo naujinimo procesui.
Teisėkūros doktrinoje vyraujančio empirinio ir doktrininio požiūrių į išimtinių autorių teisių reglamentavimo modernizavimą nuostatos, kartu su Europos Sąjungos teisėkūros institucijų tendencija laikytis doktrininio požiūrio šių teisių modernizavimo srityje, stokoja prielaidų akomoduoti išimtinių autorių teisių reglamentavimą Europos Sąjungos skaitmeninei kūrybinei industrijai. Šias prielaidas pateikia dekonstrukcijos teorija, leidžianti sutelkti doktrinines ir empirines įžvalgas į išimtinių autorių teisių reglamentavimo Europos Sąjungoje pokyčius, pritaikytinus modernios Europos Sąjungos skaitmeninės kūrybinės industrijos koncepcijos atitikčiai.

Raktiniai žodžiai


dekonstrukcijos teorija, išimtinės autorių teisės, kūrybinė industrija, doktrininis požiūris, empirinis požiūris, skaitmeninės technologijos, autorių teisė, išimtinių autorių teisių modernizavimas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-1-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195