VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS KAIP UŽSIENIO TEISMŲ SPRENDIMŲ NEPRIPAŽINIMO PAGRINDAS LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE

Mykolas Kirkutis, Remigijus Jokubauskas

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojama viešoji tvarka, kaip atsisakymo pripažinti ir leisti vykdyti užsienio valstybių teismų sprendimus pagrindas. Šios sąvokos turinys teisės aktuose nenustatytas. Autoriai siekia atskleisti viešosios tvarkos išlygos turinį Lietuvos teismų praktikoje, aiškinančioje nacionalines teisės normas ir tarptautines sutartis bei Europos Sąjungos teisės aktus.
Straipsnyje keliamas klausimas dėl Lietuvos teismų praktikos, aiškinančios Lietuvos Respublikos su užsienio valstybėmis sudarytas tarptautines sutartis dėl teisinės pagalbos ir viešąją tvarką, pagrįstumo. Svarstoma dėl poreikio peržiūrėti prieš daugiau nei du dešimtmečius sudarytas tarptautines sutartis, jose aiškiai vienu iš atsisakymo pripažinti užsienio valstybės teismo sprendimą pagrindu įtvirtinant prašomo pripažinti sprendimo prieštaravimą sprendimą pripažįstančiosios valstybės viešajai tvarkai.
Be to, straipsnyje pateikiamos viešosios tvarkos taikymo tendencijos, sprendžiant užsienio valstybių teismų sprendimų pripažinimo klausimus atskirose teisinių santykių srityse (komercinėse bylose, šeimos bylose).

Raktiniai žodžiai


viešoji tvarka, užsienio teismų sprendimų pripažinimas, vykdymas.

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-20-27-1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195