Žmogaus gyvybė kaip teisinė vertybė ir jos apsauga romėnų teisėje

Marius Jonaitis, Albertas Milinis

Santrauka


Straipsnyje atskleidžiamas romėnų teisės požiūris į teisę į gyvybę kaip vieną reikšmingiausių teisinių vertybių. Analizuojami žmogaus gyvybės pradžios ir pabaigos momentų reglamentavimo romėnų teisėje klausimai, aptariami teisės į gyvybę apsaugos ypatumai atsižvelgiant į asmens socialinį ir juridinį statusą, supažindinama su romėnų baudžiamosios teisės numatyta atsakomybe už nusikaltimus žmogaus gyvybei – paprastas ir kvalifikuotas nužudymų sudėtis. Autoriai prieina prie išvados, jog nors teisė į gyvybę Romoje buvo iš esmės nulemta asmens socialinio ir juridinio statuso ypatumų, romėnų teisės raida patvirtina joje tolydžio stiprėjusią tendenciją kiek įmanoma labiau gerbti ir teisinėmis priemonėmis ginti kiekvieno žmogaus teisę į gyvybę.

Raktiniai žodžiai


žmogaus gyvybės pradžios ir pabaigos momentai; pradėtas kūdikis (nasciturus); vergo ir svetimos teisės asmens (persona alieni iuris) gyvybės apsauga; gyvybės ir mirties teisė (ius vitae ac necis); nusikaltimai žmogaus gyvybei

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195