Kononov byla ir Baltijos valstybės (straipsnis anglų kalba)

Justinas Žilinskas

Santrauka


Šis straipsnis yra Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT arba Teismo) spręstos bylos Kononov vs. Latvia subjektyvus komentaras. Ši byla EŽTT praėjo dvi stadijas, pirmajame sprendime Latvija buvo pripažinta pažeidusi 7-ąjį Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos straipsnį, bet vėliau, bylą perdavus Didžiajai kolegijai, ji Latvijos veiksmuose teisiant buvusį sovietinį partizaną Vasilijų Kononovą, pažeidimo nerado. Abu sprendimai buvo labai emocingai sutikti tiek Baltijos šalyse, tiek Rusijoje. Ir jų poveikis neapsiribojo vien tik teisiniais aspektais. Todėl šiame komentare daugiausia koncentruojamasi ne prie teisės taikymo aspektų byloje, bet prie kontekstinių bylos klausimų, t. y. šios bylos santykio su Baltijos valstybių okupacijos ir istorijos klausimais. Nors šie klausimai ne kartą buvo kelti bylos sprendimo metu, jais ne kartą remtasi šalių argumentavime, Teismas išsprendė bylą sąmoningai juos „apeidamas“ ir teigdamas, kad jie neturi įtakos bylos sprendimui. Kita vertus, šis „apėjimas“ aiškiai byloja apie skirtingas visuomenines bei teisines Antrojo pasaulinio karo supratimo paradigmas Vakarų Europoje, Rusijoje ir Baltijos šalyse, kurios itin gerai atsispindėjo prie sprendimo pridėtose teisėjų nuomonėse (pvz., teisėjo Myjerio).

Raktiniai žodžiai


karo nusikaltimai; tarptautinė baudžiamoji teisė; tarptautinė humanitarinė teisė; Baltijos valstybės; okupacija; EŽTT; EŽTK; sovietinio režimo nusikaltimai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195