Vidinės apsaugos alternatyvos kaip pabėgėlio sąvokos elemento reglamentavimas ES direktyvoje 2004/83/EB ir jos pakeitimo pasiūlyme

Laurynas Biekša

Santrauka


Vidinės apsaugos alternatyva kaip pabėgėlio sąvokos elementas pabėgėlių teisės teorijoje ir 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso valstybių dalyvių praktikoje yra aiškinama labai nevienodai. Šiuo metu vidinės apsaugos alternatyvą bandoma sureguliuoti ES direktyvoje 2004/83/EB ir jos pakeitimo pasiūlyme. Todėl šiame straipsnyje pirmiausia identifikuojamos pabėgėlių teisės teorijoje ir 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso valstybių dalyvių praktikoje kylančios pagrindinės vidinės apsaugos alternatyvos aiškinimo problemos. Tuomet tiriama, kiek nustatytos problemos yra išspręstos Europos Sąjungos direktyvos 2004/83/EB tekste. Galiausiai analizuojami dabartiniai Europos Sąjungos direktyvos 2004/83/EB pakeitimo pasiūlymai, nustatant jų teigiamus aspektus bei trūkumus, kuriuos dar būtų tikslinga tobulinti, siekiant užtikrinti vienodą valstybių narių praktiką, taikant vidinės apsaugos alternatyvos testą.

Raktiniai žodžiai


prieglobstis; pabėgėlio sąvoka; vidinės apsaugos alternatyva; Kvalifikavimo direktyva; ES direktyvos 2004/83/EB pakeitimo pasiūlymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195