Europos Sąjungos direktyvų perkėlimo kriterijai ir jų nevykdymo pasekmės Europos Sąjungos teisėje (straipsnis vokiečių kalba)

Pavelas Ravluševičius

Santrauka


Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES direktyvos ES institucijoms išlieka svarbiausia veiklos forma. Straipsnyje aptariami konkretūs tinkamo ES direktyvų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje kriterijai ir jų pokyčiai po Lisabonos sutarties reformos. ES institucijų veikloje susiduriama su harmonizavimo lygio konkretizavimu ES direktyvų teisėkūroje. Tai lemia visiškai harmonizuotų arba iš dalies harmonizuotų ES direktyvų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Straipsniyje nagrinėjamos ES direktyvų charakteristikos. Ypač daug dėmesio skiriama Europos Sąjungos pirminės teisės  pagrindams leidžiant tam tikros rūšies ES direktyvas. Jų parinkimas turi atitikti norminius reikalavimus, kurie numatyti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos sutartyje. Netinkamas ES direktyvos legitimavimas ES pirminėje teisėje užtraukia jos panaikinimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje.

Raktiniai žodžiai


Characteristics of the EU-Directive; achievement of the result; detailing; form of the implementation; consequences of non-implementation

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195