Pasaulio Prekybos Organizacijos ginčų sprendimo tarybos sprendimai Europos Sąjungos teisės sistemoje

Inga Daukšienė

Santrauka


Staipsnyje analizuojama problema dėl PPO ginčų sprendimo institucijos – Ginčų sprendimo tarybos (DSB), sprendimų tiesioginio veikimo ES teisėje. ESTT savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi pozicijos, kad Sąjungos teisės akto teisėtumas negali būti ginčijamas nei remiantis PPO sutarties nuostatomis (išskyrus Nakajima/Fediol jurisprudencijoje įtvirtintas išimtis), nei DSB priimtu sprendimu. Pastaroji teismo pozicija grindžiama PPO ginčų sprendimo sistemos specifika – derybų tarp ginčo šalių svarba net ir priėmus DSB sprendimą bei nepakankamu abipusiškumo principu, kuris reiškia, kad svarbiausi Sąjungos prekybos partneriai tokio DSB sprendimų poveikio nepripažįsta. Vis dėlto tokia ESTT pozicija bei ją pagrindžiantys argumentai kelia abejonių, todėl straipsnyje siekiama nuodugniau paanalizuoti teismo argumentus bei išplėtoti mokslinį diskursą, nustatant bei įvertinant papildomus argumentus dėl DSB sprendimų poveikio ES teisėje.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; Pasaulio prekybos organizacijos ginčų sprendimo sistema; DSB sprendimai; tiesioginis veikimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195